Navigácia

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Ul. Gorkého 33, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

                                              O Z N A M

 Riaditeľ ZŠ s MŠ Ul. Gorkého 33 v Martine    oznamuje ,  že podľa § 150, bod 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. v znení zmien a doplnkov a podľa

Vyhlášky č. 231/2009 Z.z. v znení zmien a doplnkov

poskytuje žiakom 6.7. 8. a 9. ročníka

voľno  dňa 25. novembra 2015.

 Dôvodom je celoslovenské Testovanie žiakov 5. ročníka.  

 Na tieto dni majú všetci  žiaci 6.7. 8. a 9.  ročníka  odhlásené obedy v ŠJ.

V Martine: 18.11.  2015                               Mgr. Ján Šamaj
                                                                        riaditeľ školy

 

       

 

 

                                               Testovanie 5

Príchod žiakov do školy v deň testovania: 7.45

8.00 – vstup žiakov do tried

           úvodné pokyny, rozdanie testov a odpoveď. hárkov, oboznámenie sa s testom

8.20 – 9.20:  administrácia testu z matematiky

9.25 -9.45: prestávka

9.45 – 10.05: úvodné pokyny, rozdanie testov a odpoveď. hárkov, oboznámenie sa s testom

10.05 – 11.05: administrácia testu zo slov. jazyka a literatúry

 

 

Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 sa v školskom roku 2015/2016 uskutoční   25.11.2015 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Informácie o Testovaní 5  je možné získať  na www.nucem.sk.

 

 

 

Aktuálne výsledky  a tabuľky hokejových tried (klik tu)

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Ul. Gorkého 33, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria