Navigácia

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Ul.Gorkého 33, 036 01 Martin
    Ul. Gorkého 33, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého v Martine

                    Vás pozýva   na zápis do 1. ročníka                                  

  v dňoch  15.01.2015 – 16.01.2015 /štvrtok - piatok/ od 14.00 - 17.30 hod.

Pri zápise rodič predloží rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.

 Je možnosť zakúpenia pomôcok.

Prečo si vybrať našu školu?

         pretože na Vaše deti čakajú dobré a láskavé pani učiteľky  

         pre individuálny prístup k žiakovi

         pre citlivé a spravodlivé hodnotenie žiakov 

         pre šancu každého žiaka, byť úspešný

            Čo ponúkame Vašim deťom?

VYUČOVANIE V MODERNE VYBUDOVANEJ ŠKOLE

triedy s interaktívnymi tabuľami, tri počítačové učebne

        multimediálna učebňa na besiedky a akadémie 

 

        školská knižnica, kuchynka na praktické vyučovanie   

   

        dve telocvične, multifunkčné ihrisko, posilňovňa, spiningová miestnosť  

 

        tri klubovne ŠKD      

 

KVALITNÉ VZDELÁVANIE                                                                                                                       

prostredníctvom moderných vyučovacích metód a zážitkového vyučovania

           vyučovanie s prvkami informačno-komunikačných technológií už od 1.ročníka

         anglický jazyk od 1.ročníka                                                                                      

ro              rozšírené vyučovanie telesnej výchovy od 1.ročníka (možnosť výberu)

                         základy korčuľovania na zimnom štadióne                           

                         vyučovanie dramatickej výchovy a tvorivého čítania 

                         plavecký a lyžiarsky výcvik, škola v prírode, športová olympiáda, exkurzie

                         spolupráca so školským špeciálnym pedagógom                                 

                         činnosť  ŠKD od 6.00 – 16.45 hod.

 

PESTRÚ PONUKU AKTIVÍT  

školský časopis GORKÁČIK, vianočné trhy, bohatá krúžková činnosť,...    

                                                       

     Chcete vedieť o našej škole viac?     tel.č.:043/4239889     www.zsgorkeho.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Ul.Gorkého 33, 036 01 Martin
    Ul. Gorkého 33, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria