Navigácia

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Ul.Gorkého 33, 036 01 Martin
    Ul. Gorkého 33, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

 

TESTOVANIE  9 – 2015 :

Termín: 15. 4. 2015

 

Príchod žiakov do školy: 7.45

Harmonogram:

8.00 – vstup žiakov do tried, úvodné pokyny, rozdanie testov, oboznámenie sa s testom

8.15 – 9.15:  administrácia testu z matematiky

9.55 – 10.55: administrácia testu zo slov. jazyka a literatúry

Bližšie informácie: www.nucem.sk

 

 

 

Vážení rodičia, vážení priatelia našej školy,

 dovoľujeme   si Vám oznámiť, že Rodičovské  združenie  pri  Základnej škole s materskou školou Ul. Gorkého  33   v  Martine    je    v      zozname   oprávnených   prijímateľov    podielu   zaplatenej    dane

z     príjmov fyzických  a právnických osôb za rok 2014.

2 %  zaplatenej dane môžu poukázať :

- zamestnanci do 30. apríla 2015
- podnikatelia fyzické osoby do 31. marca 2015
- podnikatelia právnické osoby do 31. marca 2015

Na   požiadanie    Vám formulár poskytneme

 v  kancelárii   školy. Údaje  a  tlačivá si  môžete   stiahnuť   TU
Takto     získané    finančné   prostriedky  používame  v súlade  s    cieľmi     združenia   na    modernizáciu prostredia  a nákup  učebných pomôcok.

Budeme radi, ak sa rozhodnete venovať 2 % z Vašich daní na rozvoj našej ZŠ s MŠ.

Ďakujeme !

                     

 Mgr. Ján Šamaj                          Ing. Peter Hanzel

   riaditeľ školy                               predseda RZ

 

 

 

 

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Ul.Gorkého 33, 036 01 Martin
    Ul. Gorkého 33, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria