Navigácia

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Ul.Gorkého, 036 01 Martin
    Ul. Gorkého č. 33, Martin
  • +421 x 043 4230016

Vážení rodičia, vážení priatelia našej školy,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Ul.Gorkého 33 v Martine 

je  v  zozname oprávnených prijímateľov podielu zaplatenej dane

 z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2013.

2 %  zaplatenej dane môžu poukázať :

- zamestnanci do 30. apríla 2014

- podnikatelia fyzické osoby do 31. marca 2014

- podnikatelia právnické osoby do 31. marca 2014

 

Na požiadanie Vám formulár poskytneme

v  kancelárii školy. Údaje  a  tlačivá si  môžete  stiahnuť z našej wwwstránky 

Takto  získané  finančné  prostriedky  používame  v súlade  s  cieľmi    združenia  na    modernizáciu prostredia  a nákup  učebných pomôcok.

Budeme radi, ak sa rozhodnete venovať 2 % z Vašich daní na rozvoj našej ZŠ s MŠ.

Ďakujeme !

 Mgr. Ján Šamaj                          Ing. Peter Hanzel

   riaditeľ školy                               predseda RZ 


Novinky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Ul.Gorkého, 036 01 Martin
    Ul. Gorkého č. 33, Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria