Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ul.Gorkého 33, 036 01 Martin
  Ul. Gorkého 33, 036 01 Martin
 • +421 x 043 4230016

 

ZÁPIS DETÍ

 

DO MATERSKEJ ŠKOLY

                                                                               

bude v dňoch 

26. 2. 2015  -  20. 3. 2015

od 10.00 hod. - 15.00 hod.

Materská škola je zameraná  na podporu talentu, rozvíjanie osobnosti a záujmov každého dieťaťa.

 

Školský vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ – ISCED 0

„Tučniačik na ceste za poznaním“ je rozšírený o

 • informačno -komunikačné technológie - Tučniačik pracuje s počítačom

 • korčuľovanie - Tučniačik na korčuliach

 • rozprávky - Tučniačik počúva rozprávky

  V rámci pobytu detí v materskej škole ponúkame aj nadštandardné aktivity: 

 • lyžiarsky výcvik

 • plavecký výcvik

 • rozlúčková noc s predškolákmi

 • vychádzky do prírody s environmentálnou tematikou

 • telesná výchova v telocvični školy

 • športové a pohybové aktivity

  Podmienky prijímania detí s ohľadom na rovnoprávnosť prístupu k výchove a vzdelávaniu:

 • deti 5-6 ročné

 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

 • deti, ktoré do konca kalendárneho roka dovŕšia 3 roky veku

 • deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v obvode školy

 • deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt na území mesta Martin

 • deti, ktoré majú súrodenca, ktorý navštevuje ZŠ s MŠ

 • deti, ktorých rodičia požiadajú o zaradenie dieťaťa do MŠ  do 14. 9. 2015

 

 

 

 

 

 

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ul.Gorkého 33, 036 01 Martin
  Ul. Gorkého 33, 036 01 Martin
 • +421 x 043 4230016

Fotogaléria