Navigácia

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Ul. Gorkého 33, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

VÁŽENÍ RODIČIA,

POZÝVAME VÁS

na

   KONTAKTNÉ  POPOLUDNIE

ZA PRÍTOMNOSTI

 VŠETKÝCH VYUČUJÚCICH

5.- 9. ročníka

 

dňa

28.11.2017

  14.00 hod. - 17.00 hod.

 

 

 

Testovanie 5

 

Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 sa v školskom roku 2017/18

uskutoční 22. 11. 2017

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Informácie o Testovaní 5  je možné získať  na www.nucem.sk.

Príchod žiakov 5. ročníka do školy v deň testovania: 7.45

8.00 – vstup žiakov do tried

           úvodné pokyny, rozdanie testov a odpoveď. hárkov, oboznámenie sa s testom

8.20 – 9.20:  administrácia testu z matematiky

9.25 -9.45: prestávka

9.45 – 10.05: úvodné pokyny, rozdanie testov a odpoveď. hárkov, oboznámenie sa s testom

10.05 – 11.05: administrácia testu zo slov. jazyka a literatúry

Žiaci so zdravotným znevýhodnením budú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

Bližšie informácie: www.nucem.sk

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

          

Anglický lektor na hodinách angličtiny

 

   Zárukou kvalitného  vyučovacieho  procesu a pozitívnej motivácie žiakov na hodinách anglického jazyka  je skúsený pedagóg, ktorého materinským jazykom je jazyk anglický. Lektor, ktorý perfektne spĺňa tieto predpoklady a  ktorého už od septembra môžete stretávať v priestoroch našej školy, je pán Lorenz Goebels.

  Lorenz sa narodil na juhu Anglicka. Po ukončení štúdia na univerzite vyučoval  anglický jazyk v Číne a vo Veľkej Británii, kde sa venoval výučbe angličtiny v jazykových školách.

Na Slovensku uplatnil svoje skúsenosti na pôde Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch a v rôznych jazykových inštitúciách. Je spoluzakladateľom jazykovej školy Native School of English, ktorá už sedem rokov patrí medzi najväčšie jazykové školy   v Martine.

      V roku 2014 ho veľvyslanec Veľkej Británie a Severného Írska vymenoval  za oficiálneho člena Slovenskej maturitnej komisie pre predmet Anglický jazyk.

Na každú hodinu s naším  lektorom sa tešíme a prajeme mu veľa príjemných   zážitkov   na našej škole.   https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

  

                            

                                              

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Ul. Gorkého 33, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria