Navigácia

O škole

História školy

 

 

     So stavbou školy na Podháji sa začalo 1.októbra 1957. Samotná budova školy bola odovzdaná do užívania 31. augusta 1959. Pri stavbe školy výdatne pomáhali aj obyvatelia Podhája, ktorí chceli pomôcť svojim deťom, aby nemuseli dochádzať do školy v meste.

     1. septembra 1959 bol slávnostne otvorený prvý školský rok. Občania Podhája  prijali novú školu s veľkým potešením a vďačnosťou. Zásluhou vlastnej školy sa z kedysi zaznávaného Podhája  stala jedna z najkrajších a najvýznamnejších štvrtí Martina.

       Škola mala od začiatku veľký počet žiakov. K podhájskym deťom pribudli aj žiaci zo Záturčia. 26. augusta 1968  sa začalo s výstavbou novej štrnásťtriednej budovy, nakoľko škola v školskom roku 1968/69 bola najväčšou v okrese. V škole sa učilo 1380 žiakov v 43 triedach. 1. septembra 1969 sa škola rozdelila na ZDŠ - Gorkého ulica a ZDŠ - Ulica mládeže. Keďže nová budova nebola ešte dokončená, žiaci obidvoch škôl sa učili v pôvodnej budove. Škola mala po rozdelení  633 žiakov a títo sa učili  v 22 triedach. K úplnému rozdeleniu škôl došlo 1. septembra 1970 . ZDŠ Ul. mládeže sa presťahovala do novej budovy. Slávnostné otvorenie školského roka  bolo spoločné pre obidve školy.

    So vznikom školy sa datuje aj vznik mimoškolského zariadenia pre deti 1.-5. ročníka, a to Školskej družiny pri ZDŠ na Ulici Gorkého v Martine. Vychovávatelia a učitelia sa so žiakmi podieľali na kultúrnom a športovom živote detí, mládeže a verejnosti na Podháji.

Škola ponúkala bohatú záujmovú činnosť, ktorá bola organizovaná vtedajšou pionierskou organizáciou.

     Škola mala svojich reprezentantov aj na celoštátnej československej spartakiáde v Prahe, a to v skladbe žien a starších žiačok.

     V priebehu školského roka 1976/77 škola nadviazala družobné styky so ZDŠ Vsetín - Ohrada. Spolupráca bola veľmi bohatá. Pravidelne sa konali športové dni žiakov a učiteľov. Počas letných prázdnin obidve školy organizovali výmenné detské tábory.

V nasledujúcich rokoch boli na škole zriadené nové odborné učebne : učebňa hudobnej výchovy, kuchynka, odborná učebňa prác na pozemku.

     Na škole dlhé roky pracovali veľmi úspešne dva súbory : spevácky Rozlet a divadelný Lúč.

     Naši žiaci predstavili svoj talent a rôznorodé umelecké schopnosti pod vedením svojich učiteľov na viacerých slávnostných akadémiách. Prvá sa uskutočnila 27. februára 1992 pod názvom Zima deťom – deti zime.

     Od  roku 1994 vychádzal na škole časopis Kľúčik , do ktorého prispievali žiaci svojimi výtvarnými a literárnymi prácami.

     Nepriaznivý demografický vývoj zasiahol aj Podháj. Stále klesajúci počet žiakov viedol          k myšlienke opäť spojiť obidve podhájske školy. A tak po 35 rokoch samostatnej existencie ZŠ Ul. Mládeže bola zrušená. Od 1. septembra 2004 na Podháji je opäť už len jedna škola pod názvom Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého. Prevažná väčšina žiakov zo ZŠ Ul. mládeže spolu s časťou učiteľského zboru prešla do ZŠ Ul. Gorkého.

Materská škola  je súčasťou školy od 1.9.2004.

Spojením so základnou školou sa pozitívne vyriešilo financovanie materskej školy a stravovanie detí. Spolupráca MŠ so ZŠ  sa dostala na úroveň každodenného spolužitia a výrazne sa zvýšila možnosť napĺňať rozvoj pohybového talentu detí využívaním obidvoch telocviční ZŠ a ľadovej plochy aj pre predškolákov.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Ul. Gorkého 33, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria