Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ján Šamaj Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 65
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Digitálne technológie v práci učtieľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Ľubica Bukovská Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Jana Blahová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 161
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Mária Cetkovská Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Eva Cingelová Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 36
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
PaedDr. Branislav Dubovec Štátna rigorózna skúška 60 60
Mgr. Dana Gombarčeková Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
PaedDr. Júlia Hanzelová Štátana rigorózna skúška 60 60
Mgr. Martina Hrnčiarová Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14 31
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Tatiana Chlúdová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Eva Kadlecová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 31
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Mgr. Veronika Kašubová Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 70
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu 21
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Mgr. Jaroslava Krížová Textový editor WORD 7 94
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL 7
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Mgr. Mária Macáková Základná obsluha počítača 8 68
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Ivana Matejčeková Inovácia odborných kompetencií vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 23 65
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Mgr. Anna Morgošová Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 90
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD 7
Tabuľkový procesor EXCEL 7
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Janka Plutinská Vyučovanie informatickej výchovy 41 63
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Mgr. Miroslava Poliaková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 30
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
PaedDr. Jana Skalická Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10 152
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Program kontinuálneho vzdelávanie v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Daša Stehlíková Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 188
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Miriam Sušienková Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 29
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese. 15
Mgr. Zdenka Šamajová Digitálne technológie v práci učtieľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10 76
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Mgr. Renáta Šarlinová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 61
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Mgr. Iveta Šenšelová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Kornélia Václavová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 69
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Program kontinuálneho vzdelávanie v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
PhDr. Jana Vaňková Štátna rigorózna skúška 60 60
Karolína Vríčanová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Alena Žáková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 63
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačných procesoch 12
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21


© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria