Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ján Šamaj Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 65
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Digitálne technológie v práci učtieľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Ľubica Bukovská Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Marta Beličková Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Jana Blahová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2 161
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Mária Cetkovská Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Eva Cingelová Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 36
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Branislav Dubovec Štátna rigorózna skúška 60 60
Mgr. Dana Gombarčeková Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
PaedDr. Júlia Hanzelová Štátana rigorózna skúška 60 60
Mgr. Martina Hrnčiarová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2 31
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Tatiana Chlúdová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Eva Kadlecová Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14 31
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Mgr. Veronika Kašubová Základná obsluha počítača 8 70
Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu 21
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Mgr. Jaroslava Krížová Základná obsluha počítača 8 94
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Tabuľkový procesor EXCEL 7
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Textový editor WORD 7
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Mária Macáková Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 68
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Základná obsluha počítača 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Ivana Matejčeková Inovácia odborných kompetencií vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 23 65
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Mgr. Anna Morgošová Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8 90
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Textový editor WORD 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL 7
Mgr. Janka Plutinská Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 63
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Mgr. Miroslava Poliaková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 30
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
PaedDr. Jana Skalická Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10 152
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Program kontinuálneho vzdelávanie v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Štátna jazyková skúška 60
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Mgr. Daša Stehlíková Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 188
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Základná obsluha počítača 8
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Miriam Sušienková Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 29
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese. 15
Mgr. Zdenka Šamajová Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8 76
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Digitálne technológie v práci učtieľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Mgr. Renáta Šarlinová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 61
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Mgr. Iveta Šenšelová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Kornélia Václavová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 69
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Program kontinuálneho vzdelávanie v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
PhDr. Jana Vaňková Štátna rigorózna skúška 60 60
Karolína Vríčanová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Alena Žáková Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21 63
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačných procesoch 12
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10


© aScAgenda 2018.0.1064 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Ul. Gorkého 33, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria