Navigácia

Informácie o stravovaní

 

Vážení rodičia!

 

Žiakom bude vydaný obed v školskej jedálni len na základe elektronického odberu kartičkou.

Ak ju žiak stratí, musí si zakúpiť novú kartičku u vedúcej školskej jedálne p.Kašovičovej.

Cena novej kartičky je 1,38€

Zároveň upozorňujeme na potrebu včasnej úhrady za odber stravy-najneskôr do 25 dňa v prdchádzajúcom  mesiaci.

Odhlasovanie a prehlasovanie stravy : 
- v Školskej jedálni v BOXE
deň dopredu do 14:00
-Telefonicky na  043/ 4230519 do 8:00 ráno v príslušny deň 
- Internetom na stránke deň dopredu do 14:00

 
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria