Navigácia

Štátny vzdelávací program ISCED 1, ISCED 2

SVP_1617__1.stupen.pdf

SVP_1617__2.stupen.pdf

Vzdelávacie štandardy pre 1. stupeň ZŠ:     http://www.minedu.sk/vzdelavacie-standardy-pre-1-stupen-zs/

Vzdelávacie štandardy pre 2. stupeň ZŠ:     http://www.minedu.sk/vzdelavacie-standardy-pre-2-stupen-zs/

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Ul. Gorkého 33, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria